Cennik

Limba Smrek Jodła Kosówka Buk Cis
4.01 – 9.01
Święta Prawosławne
550 400 400 250 400 250
10.01 – 17.03
Sezon zimowy
450 350 350 220 350 220
18.03 – 26.06
poza sezonem
400 250 250 180 250 180
27.06 – 27.08
sezon letni
450 300 300 200 300 200
16.09 – 19.12
poza sezonem
400 250 250 180 250 180
20.12 – 27.12
Boże Narodzenie
550 400 400 250 400 250
28.12 – 3.01
Sylwester
800 500 500 300 500 300

W przypadku wynajęcia apartamentu dla mniejszej ilości osób niż maksymalna – cena ulega zmniejszeniu wg proporcji:

Apartament LIMBA 4 osoby – 10% taniej, 3 osoby – 20% taniej, 2 osoby – 30% taniej.
Apartament SMREK 3 osoby – 10% taniej.
Apartament JODŁA 3 osoby – 10% taniej.
Apartament KOSÓWKA 1 osoba – 10% taniej.
Apartament BUK 3 osoby – 10% taniej.
Apartament CIS 1 osoba – 10% taniej.

 

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTU

  1. O ile strony nie uzgodniły inaczej, doba pobytu trwa od godz. 16:00 w dniu przybycia do godz. 11:00 w dniu, w którym według umowy pobyt zostaje zakończony.
  2. Opłata za pobyt w apartamencie wnoszona jest przez Gości gotówką. Opłata za pobyt w apartamencie nie zawiera opłaty klimatycznej płatnej lokalnie.
  3. W przypadku chęci otrzymania przez Gości faktury VAT lub rachunku uproszczonego, obejmującego koszty zakwaterowania, Gość jest zobowiązany zgłosić to Rezydentowi w chwili zawarcia umowy. Rachunek lub faktura VAT zostanie wystawiona przez Właściciela apartamentu oraz dostarczona Gościom w ustalony sposób oraz w wyznaczonym terminie.
  4. W apartamencie może przebywać na stałe taka liczba osób, jaką ustalono z właścicielem podczas rezerwacji.
  5. Zabronione jest udostępnianie apartamentu osobom trzecim oraz urządzanie hucznych imprez.
  6. Pobyt zwierząt domowych w apartamencie jest dopuszczalny. Zakwaterowanie zwierząt domowych obciążone jest opłatą za dodatkowe usługi oczyszczania apartamentu w wysokości 30 zł. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.
  7. Każdy Klient ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie, powstałe z jego winy uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia apartamentu i znajdujących się w nim urządzeń technicznych, a także za ich zaginięcie. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta pokrycia strat.
  8. Przed każdorazowym opuszczeniem apartamentu należy zamknąć drzwi wejściowe i okna, a następnie starannie przechowywać klucze, bez dostępu do nich osób trzecich. W przypadku zgubienia kluczy opłata wynosi 100 zł.
  9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mienie gości, pozostawione na terenie apartamentu, miejscu parkingowym lub miejscu przyległym do apartamentu rozumianym jako część wspólna nieruchomości, w której apartament się znajduje.
  10. Goście mają obowiązek zachować czystość w apartamencie.
  11. W przypadku wystąpienia w czasie pobytu w apartamencie okoliczności niezależnych od Gości, powodujących poważne utrudnienia w korzystaniu z apartamentu lub uniemożliwiające jego wykorzystanie, goście są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o fakcie wystąpienia wskazanych okoliczności Właściciela.
  12. O planowanej godzinie wyjazdu należy powiadomić Właściciela dzień wcześniej. Przedłużenie pobytu możliwe jest wówczas, gdy apartament nie została wcześniej zarezerwowany przez kolejnych Gości.
  13. Gość skracający pobyt w apartamencie z przyczyn od niego zależnych, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Właściciel o powstałym fakcie, wraz z określeniem terminu opuszczenia apartamentu.
  14. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany zwrócić otrzymane w chwili meldunku klucze.

 

 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 • W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 • Śmieci należy wyrzucać wyłącznie do pojemników umieszczonych na zewnątrz budynku.

 

Zobacz także:
NOSALove Apartamenty
Balzera 21, 34-500 Zakopane
Polska
Kontakt / Rezerwacja
tel: +48 502 350 981
e-mail: biuro@nosalove.pl